Inforay logo

HOME

INFORAY

SHARE IN CARE

PRODUCTEN

DIENSTVERLENING

BUSINESS CASE

KLANTEN

CONTACT

Inforay mogelijkheden voor de gezondheidszorg

Business Case

Business Case
Share in Care
Managementinformatie-applicatie
Begrotingsapplicatie
Kritische succesfactoren
Klanten over de resultaten

Video Inforay visie:
In de zorg bewezen stuurinformatie en dashboards. Hiervoor niet opnieuw het wiel uitvinden.

 

DOWNLOAD
De Business Case van Inforay
Stuurinformatie voor de Zorg

Waarom stuurinformatie?

Stuurinformatie is kritisch om te anticiperen op de uitdagingen die op u afkomen. Zoals de decentralisatie, vraag van zelfsturende teams, meer met minder, enzovoorts. Elk van uw uitdagingen roept weer aparte vragen op waarvoor stuurinformatie nodig is.

Bestuurders willen draagvlak voor hun beleidsplan omwille van de continuïteit van de organisatie. Teams, locaties en behandelaren krijgen steeds meer integrale verantwoordelijkheden en willen weten hoe ze zowel hun productiviteit kunnen verhogen als medewerkers en cliënten tevreden houden. Financiën en Control is verantwoordelijk voor de interne en externe informatievoorziening en wil meer tijd voor analyse om tijdig bij te sturen.

U hebt veel tijd en energie gestoken in het registeren van de gegevens in de operationele systemen voor personeel, financiën, productie en kwaliteit. Maar de grote vraag is hoe u hiervan stuurinformatie kunt maken om te anticiperen op de nieuwe uitdagingen en hier antwoord op te geven.

Veel organisaties doen dat nog met Excel, maar dat is te inefficiënt en foutgevoelig. Ook de rapportages uit de applicaties voldoen niet omdat deze geen integratie bieden, overzicht ontbreekt en deze te statisch en reactief zijn. En het traditionele maatwerk is te duur en te risicovol.

Hierdoor is de informatievoorziening niet tijdig, niet volledig en niet juist!
Zo kan het niet verder! Het moet anders.

Welke stuurinformatie wensen zorgaanbieders?

Zorgaanbieders hebben de volgende wensen waar stuurinformatie aan moet voldoen:

  • Een stuurinformatielaag die direct gebruikt maakt van gegevens die al zijn opgeslagen in Excel, het ECD en de financiële, personele, productie applicaties.
  • Stuurinformatie met geïntegreerde gegevens uit deze systemen zodat de integraal verantwoordelijken tijdig kunnen bijsturen op de nieuwe ontwikkelingen in deze uitdagende tijd.
  • De afdeling Informatievoorziening wenst betrouwbare koppelingen met de operationele applicaties en dit voor een vaste prijs zonder de risico’s van dure ICT-projecten.
  • Financiën en Control wenst analysemogelijkheden om tijdig bij te sturen. Bijvoorbeeld direct inzicht in wat de impact is van de hoge productiviteit op het verzuim? En hoe lukt het sommige afdelingen om zowel cliënt- als medewerkertevredenheid hoog te houden en andere afdelingen niet?
  • Teams, locaties en behandelaren willen direct inzicht in hun eigen prestaties, overzichtelijk op één scherm, geïntegreerd en persoonlijk met alleen die informatie die relevant is. Met doorklikmogelijkheden naar prestaties afgezet tegen de norm in zelfverklarende grafieken per organisatie-eenheid of als trend voor het achterhalen oorzaak-en-gevolgrelaties. En weer verder doorklikken zodat ook echt actie kan worden ondernomen. Welke medewerkers veroorzaken te hoog verzuim, welke boekingen te hoge kosten, welke facturen horen hierbij en de valincidenten van specifieke cliënten.
  • Zorgaanbieders wensen ook operationele signaleringen met dashboards geoptimaliseerd voor tablets en smartphones. Intuïtief en makkelijk te gebruiken met actiegerichte informatie gepersonaliseerd en afgestemd op de specifieke locatie, team of behandelaar.
  • Alleen functionaliteit is niet genoeg. Er zijn ook tevreden referenties nodig zodat u er zeker van bent dat de functionaliteit zich al bewezen heeft bij andere organisaties met vergelijkbare uitdagingen als die van u! Dus bewezen koppelingen, analysemogelijkheden, strategische dashboards met doorklikmogelijkheden en operationele dashboards met signaleringen die organisaties echt kunnen gebruiken.

Ter onderbouwing van eventuele investeringen in stuurinformatie-toepassingen worden in de pagina's van deze sectie enkele mogelijkheden, of ‘de business case’, beschreven, gegroepeerd naar efficiency, betrouwbaarheid en het creëren van meerwaarde. Maak een keuze uit het linkermenu voor meer informatie.