Inforay logo

HOME

INFORAY

SHARE IN CARE

PRODUCTEN

DIENSTVERLENING

BUSINESS CASE

KLANTEN

CONTACT

Inforay producten voor de gezondheidszorg

Begroting Applicatie

Producten
Stuurinformatie Applicatie
Begroting Applicatie
X-Ray Query voor Excel
Inforay Suite
Klanten over de producten

Video Inforay visie:
In de zorg bewezen stuurinformatie en dashboards. Hiervoor niet opnieuw het wiel uitvinden.

 

DOWNLOAD
De Business Case van Inforay
Stuurinformatie voor de Zorg

Webapplicatie voor het opstellen van de begroting

Van de controller/head of financieel directeur wordt steeds meer een anticiperende rol verwacht om als ‘business’ controller de zorgaanbieder tijdig bij te sturen en waarde te creëren. Daarbij moet er steeds efficiënter worden gewerkt. De interne en externe ‘stakeholders’ vragen om meer transparantie.

De Inforay Begroting Applicatie biedt hierop antwoord. De Begroting Applicatie is de Inforay toepassing voor ondersteuning van het begrotingsproces van zorgaanbieders.

De Begroting Applicatie is in de basis gericht op het kunnen registreren van bedragen per grootboekrekening en kostenplaats. Om het proces van invoer te ondersteunen, worden de grootboekrekeningen verdeeld over de resultaten Personeelskosten, Materiële kosten, Kapitaalslasten, Opbrengsten, Overhead en Overig. Deze verdeling is bij de configuratie van de applicatie in te stellen. Daarnaast geldt natuurlijk ook de eigen inrichting van de grootboekstructuur in groepen en hoofdgroepen.

De opslag van de ingevoerde bedragen vindt plaats in een centrale database. Iedere gebruiker werkt direct op deze database. Dit heeft als voordeel dat alle gegevens op hetzelfde moment voor iedereen (die daarvoor is geautoriseerd) toegankelijk zijn en wijzigingen ook onmiddellijk zichtbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is afdrachten van de ene kostenplaats aan een andere kostenplaats; als een afdeling cliënten invoert met een dagbesteding die bij een andere afdeling plaatsvindt, worden deze opbrengsten direct zichtbaar bij die andere afdeling.

Het begrotingsproces wordt dus veel inzichtelijker voor alle betrokkenen. Technisch gezien is er ook geen kans meer op fouten, omdat iedereen met dezelfde data werkt. Het uitwisselen van data, met alle risico's van dien, is niet meer nodig.
Met de Begroting Applicatie kan de business case worden gerealiseerd met betrekking tot verbeterde efficiency, hogere betrouwbaarheid en het creëren van meerwaarde, zoals beschreven bij de Mogelijkheden van een begrotingsapplicatie in de sectie Business Case.